Девет медсестри ще се обучават с помощ от Общината

Съветниците разрешиха чрез решеие на сесията си този месец да се  увеличи броят стипендианти, придобиващи квалификация медицински специалист. Решението касае още срока и таксите за обучение и е свързано с постъпили в Общинска администрация докладни записки от д-р Красимира Ковачка – управител на „МБАЛ-Самоков” ЕООД.

Общински съвет – Самоков разреши за сметка на общинския бюджет ежегодно да бъдат заплащани семестриални такси на девет лица за срок от осем семестъра за медицински сестри в съответния ВУЗ, както и еднократна такса за кандидатстване съобразно таксата, определена от съответния ВУЗ, но не повече от 100 лв. Медицинските сестри ще се договорят с Общината да останат на работа в самоковската болница за 5 години.