Две ще са подвижните секции за изборите

В ОИК Самоков е постъпило писмо изх. № 91 00 – 345 от 12.10.2019г. от кмета на Община Самоков, с което комисията е уведомена, че до 17.30 часа на 12.10.2019г. в общинската администрация – гр. Самоков и кметствата на територията на общината има подадени 33 заявления от избиратели с трайни увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Общинска избирателна комисия Самоков формира 2 броя подвижни избирателни секции на територията на Община Самоков при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10. 2019г. Териториалният обхват на подвижните избирателни секции е една за селата на територията на община Самоков и една за  Самоков. Броят на членовете на всяка една подвижна секционна избирателна комисия на територията на Община Самоков при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., ще бъде от 5 членове, включително председател, заместник-председател и секретар.