Два електромобила за Общината

Днес Община Самоков получи два електромобила. Автомобилите бяха доставени от фирмата, спечелила обществената поръчка „ Доставка на електрически автомобили за нуждите на Община Самоков”. Единият от автомобилите е лек електромобил на стойност до 48 500 лв без ДДС. Другият е електромобил – пикап  – ван е на стойност до 51 500 лв. без ДДС.

Община Самоков бе сред одобрените Общини, които да получат електромобили – припомниха от общинска администрация.  Електромобилите ще се ползват предимно в градски условия за нуждите на Домашния социален патронаж и нуждите на общинска администрация.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Националния доверителен екофонд, като Общината получи субсидия от 20 хил. лв. за един електромобил или общо 40 хил. лв. за двата.

Целта на пилотния проект е да бъде даден пример на обществото за използването на по-екологични превозни средства. Станцията за зареждане на автомобилите ще бъде монтирана на сградата на Оimg_5344img_5343img_5341бщината с излаз към общинския паркинг.