Данъци и такси – основна тема на декемврийската сесия

На 17-ти декември ще се проведе сесия на Общински съвет. По правило това е времето през годината, когато се говори най-вече за парите в хазната. В много от градовете управляващите заявиха, че нямат да вдигат данъците, в други темата предизвиква дебати. Някои депутати дори стигнаха по-далеч, коментирайки, че тези местни власти, които увеличат налозите, имат проблеми с управлението – или са допуснали субективни грешки, или имат корупционни практики.

Местни данъци и такси е записано като първа точка и  в дневния ред на самоковските управляващи. По традиция ще последват предложения на постоянните комисии и докладни на градоначалника. Ще има възможност за изказвания на граждани. Пета точка в дневния ред е „Разни“.

От 14 декември материалите за сесията ще са на разположение на съветниците.