Гражданско образование в х. „Рила“

От 5 до 7 август в хотел „Рила” ще се проведе обучителен семинар. В него участват доц. д-р Здравко Попов – президент на Института за публична политика, Богдан Мирчев – ръководител на фондация „Ханс Зайдел” – клон България и Росица Иванова – началник на РУО-София област.

Самоковските представители са Нели Чалъкова – СУ „Отец Паисий”, Силвана Оцетова – СУ „Никола Велчев” и Йоанна Кичева – ПГ „Константин Фотинов”.