Голямото чудо, което се случва на Божи гроб, е ясно и категорично доказателство, че ние не сме сами, че имаме Небесен водител и Небесен любящ отец, че Неговата обич към нас човеците не познава граници

Отец Михаил Колев – Архиерейски наместник на Самоков, пред сайта „Самоков инфо“ в навечерието на Възкресение Христово

Чудото на Благодатния огън се датира от най-дълбока християнска древност. Отнасят го или към втори, или към четвърти век след Христа. Свързано е с оскъдяването на маслиненото масло, което се е вливало в кандилата на Малкия храм, който е бил построен на мястото на Христовия гроб и на Христовото Възкресение.

При патриарх Нарцис

кандилата са били напълнени единствено с чиста вода и Благодатната Божия сила е заплила тези кандила, въпреки отсъствието на маслиненото масло, на елея.

Оттогава до днес, през времето на 18 столетия, това чудо не е преставало до съществува. Напоследък националните медии ни направиха съпричастни на всичко, което се случва в Свещената събота на Божи гроб. Знаем много добре колко са засилени мерките за охрана и проверката на Йерусалимския патриарах, който единствен влиза в малката ниша, която е в основата на параклиса, издигнат над мястото на Христовото Възкресение и по силата на Божията милост и обич приема запалването на своите восъчни свещици от чудото на Благодатния огън.

Неслучайно единствено православният патриарх е този, който, измолвайки Божията милост в деня на Великата събота, може да приеме

този велик дар от Бога не по човешки заслуги, а заради великото Божие снизхождение към нас, човеците, и явяването на онзи истински правилен, спасителен път на вяра и проповод, която само Господ Бог оказва, че е в православната църква.

Един – единствен път през вековете Благодатният огън не е слизъл в храма. Поради злоупотреби от друга християнска църква православният патрирах не е допуснат до гроба Гоподентова се случва в 16 век, а стои отпред, заедно с останалото православно духовенство и миряни, молейки Бог за неговата милост. Тогава, след часове на молитва, каменната колона вдясно от портите на Божия храм се разцепва на две и Благодатният огън запалва отново и единствено восъчните свещи на православния патриарх.

От няколко години насам Българската православна църква с помощта на българската държава има прекрасната възможност да изпрати своя църковна делегация в Йерусалим в храма на Христовото Възкресение, която да приеме в ръцете си Благодатния огън направо от храма на Божи гроб и да го пренесе тук, в България, за да засияе той със своята нетварна светлина в православните ни храмове за празничната нощ на Възкресението.

По традиция и тази година самоковското духовенство ще очаква пристигането на църковната делегация на летище „София“, откъдето и ще пренесем към нашите прекрасни църкви този виден символ на невидимата духовна светлина на Възкресение Христово.

Голямото чудо, което се случава на Божи гроб, е ясно и категорично доказателство, че ние не сме сами, че имаме Небесен водител и Небесен любящ отец, че Неговата обич и милост към нас човеците не познава граници и голямото чудо, което си случва в Йерусалим, в навечерието на Пасхата Христова не е онова, което виждаме с физическите си очи, а онова, което наистина вълнува сърцето и запалва в него един стократно по-силен пламък, пламък, който вдъхновява дела на любов към Бога и обич към ближния.

Обич, която не се препъва в цвят на кожата, в различен етнос, в друг език, националност или вяра. Защото сам Бог не прави тази разлика между нас човеците.

Нека не с традицията, а с духовната светлина, която стопля думи и дела, да посрещнем Възкръсналия Спасител.

Нека той да донесе мъдрост в делата ни, чистота в мислите ни и човечност.

И веднъж възкръснал Христос заради нас, да се постараем и ние да възкръснем в доброто от Бога.