Гласуване по настоящ адрес – само с регистрация 6 месеца преди вота

Някои срокове за подаване на документи, свързани с местния вот през октомври вече изтекоха. Припомняме, че избирателите, които на местните избори на 27 октомври т.г. искат да гласуват за кмет и общински съветници в населено място, различно от постоянния им адрес, трябваше да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес в съответната администрация. Условието е да имат настоящ адрес поне от шест месеца преди деня на вота, т.е. поне от 27 април т.г. Има и други важни дати за изборите за кметове и общински съветници, обявени от Централната избирателна комисия (ЦИК) спрямо разпоредбите на Изборния кодекс.

6 септември – след консултации за състава им при кмета на съответната община ЦИК назначава общинските избирателни комисии;

11 септември – партиите и коалициите подават заявления за участие на местните избори в ЦИК, а комисията ги регистрира;

16 септември – партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети подават заявления в общинските избирателни комисии за участие в местните избори, а комисиите ги регистрират;

 

24 септември – партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети предлагат, а общинските избирателни комисии регистрират кандидатските листи;

 

25 септември – общинските избирателни комисии изпращат в ЦИК списъци с регистрираните кандидати; тогава се провежда и жребият за номерата партиите и коалициите в бюлетината, а номерата на местните коалиции и инициативните комитети следват поредността на регистрация им;

26 септември – ЦИК утвърждава образеца на бюлетините;

27 септември – начало на предизборната кампания;

30 септември – общинските избирателни комисии назначават секционните избирателни комисии след консултации между партиите;

12 октомври – краен срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес; избирателите с трайни увреждания могат да поискат да гласуват в подвижна избирателна кутия;

16 октомври – кметовете на общините обявяват на видно и достъпно място и на интернет страницата на съответната община списъци на заличените лица;

19 октомври – всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник;

25 октомври – край на предизборната кампания;

27 октомври – изборният ден започва в 7 и завършва в 20 часа; правото на глас се упражнява само с хартиена бюлетина.

сн.арх. „Самоков инфо“