Управителят Главев отчете ремонти в Самоков и в селата за миналата година

В строителното предприятие работят на щат 78 души. За миналата година са извършени дейности на стойност 244 124лв.

Правен е ремонт в Общината – на стаи, на Ритуалната зала, на тоалетни и др. на стойност 4 801лв. за материали и 4 165лв. за работа.

За дейностите около Чадър чешма, за факли за Поклади, трасе за Тодоровден, монтаж на соларни светофари през училище „Петър Берон“, рязане на дървета по ул. “Отец Паисий“, обезопасяване на тютневия склад и други, са вложени 2 4356лв. за материали и 4 763лв. за работа.

За рамонта на отделение „Кардиология“ са дадени 58 379лв. за материали и 29 312лв. за заплати.

Синята зона е погълнала 5 885лв. за материали и 4 943лв. за работа.

Спортната зала е ремонтирана за 3 448лв. – материали и 1  787лв. заплати.

Ремонтът в стария съвет е погълнал 2 925лв. за материали и 2 615лв. за заплати.

Имало е ремонт и в Паровата централа за подготовка на помещение на БЧК, стоността на дейностите е около 6 бона.

За гробищните паркове са дадени 9 622лв. – ремонт на ВиК и елинсталация.

За монтажа на сърца и почистване на езерото в Крайречната зона са дадени за материали 1 446лв. и 1 388лв. за заплати.

За рамонт на кметството в Говедарци са дадени за материали 5 599лв. и 157лв. за заплати. Отделно за външна тоалетна са дадени от общинския бюджет 978лв. за материали и 1 067лв. за заплати.

За рамонт в училището в същото село са дадени 10 491лв. за материали и за заплати 4 926лв.

Ремонтът на шахта и мост в село Бели Искър е излязъл 2 438лв. за материали и 440лв. за заплати.

За ремонт в кметството Драгушиново и за селска чешма са дадени за материали 7 588лв. и за заплати – 1 182лв.

Дейността „Чистота“ в общинското строително предприятие се осъществява от 39 души – посочва в годишния отчет на фирмата управителят й Главев.