Георги Хаджийски издаде още една книга – философски есета

Кметът на село Драгушиново, известен също и като писател, краевед и социален анализатор издаде нова книга. Според мненията на първите й читатели, текстовете не са за широка употреба. Стойността на книгата  е много висока – споделят философи, социолози и филолози. Заглавието на книгата е „За нашето минало и нашата вечност“ и е събрала част от най-добрите есета на Георги Хаджийски.

„Идеята е да се осъзнае негативното влияние на националните комплекси, на определен вид мислене и поведение, формирано най-вече от националния елит – политици, интелектуалци, публицисти. Както и да се осъзнаят последиците от негативното мислене на елита към българския народ. Трябва да започне освобождаване от комплексите“ – сподели Георги Хаджийски. На предположението ни, че книгата вероятно би била неразбираема за доста читатели, авторът призна: „Аз не пиша за масовия читател“.

Есетата коментират теми от ценностната система на българското общество, философски тези на Ницше, Фройд, Юнг, авторът коментира книги и мисли на световноизвестни мислители, философи и писатели.

Сред заглавията на есетата са „Жестокостта в днешни дни: Сблъсък на цивилизациите или крах на екзистенциализма“, „Говорещата земя и воюващите български селяни“ – разсъждения върху „Земляци“ Йовков, „Българският десен интелектуалец“, „Две екзистенциални концепции“, „Марк Аврелий – императорът стоик и неговите възгледи за душата“, „Митът за Гилгамеш“…, „Историческо развитие на социалното подпомагане в България“ и много дрIMG_4108уги. Есетата са подбрани от блога на Георги.

Освен стойността на текстовете, впечатлява качеството на изданието и по отношение на коректност към българския книжовен език и писано слово.

Десислава Стоянова