В четвъртък гласуват за сливане на НУ „Петър Берон“ и “Неофит Рилски”

През тази седмица се състоя заседание на Постоянната комисия по образование към Общински съвет и една от темите бе за сливането на двете училища. Преди това градоначалникът Вл. Георгиев разговаря с директорите на двете школа.

От НУ “Петър Берон” изразили несъгласие относно сливането и представили подписка. В четвъртък предложението на администрацията и на ПК по образование ще се чете пред всички съветници. Ще бъде представена докладна на кмета относно преобразуване на общински училища съгласно изисквания на Закона за предучилищното и училищно образование. Според проекторешението Общински съвет – Самоков ще предложи на Министъра на образованието и науката да  преобразува в обединено училище по чл.38, ал.1 т.4 ЗПУО – от първи до десети клас, ОУ „Неофит Рилски” – гр.Самоков  и НУ „Петър Берон”- гр.Самоков, чрез вливане на началното към основното училище.

Новото обединено училище вероятно ще се казва „Неофит Рилски”, като правоприемник на ОУ „Неофит Рилски” и НУ „Петър Берон”, да бъде  в готовност  за прием на ученици и нормална дейност за учебната 2017/2018 година, както следва: прием на деца в подготвителни групи – 5- и 6-годишни, прием на ученици в I и V клас, прием на ученици в първи гимназиален етап, с първа степен на професионална квалификация в професиите „шлосер” и „шивач”.