В чест на Авксентий Велешки

ДВАНАДЕСЕТИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ЦАР-ШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ на тема ПАМЕТ – НАСЛЕДСТВО – КУЛТУРА (ЕТНОЛОЖКАТА ПЕРСПЕКТИВА) ще се състоят в периода 5–7. октомври 2018 г. в конферентните зали на хотел Арена Самоков“ – съобщиха от Асоциация „Онгъл“.
Те са подкрепени финансово и организационно от Община Самоков и са посветени на 220 г. от рождението на митрополит Авксентий Велешки от гр. Самоков (1798–1865), виден деец на националното движение за църковна независимост; 160 г. от рождението на Вацлав Херменгилд Шкорпил (1858–1923), археолог, геолог, ботаник, един от основателите на българското музейно дело; 80 г. от рождението на проф. Тодор Иванов Живков, дфн, (1938–2001), български фолклорист и етнолог, създател на научна школа в българската фолклористика, съосновател и пръв председател на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”.

Централно настоятелство на Асоциация „Онгъл“