В периода Коледа – Нова година в Комисията за защита на потребителите (КЗП) са постъпили 100 жалби

Това заяви  председателят на КЗП Димитър Маргаритов. Според него въпреки данните за високи обороти и много похарчени пари за подаръци около празниците, ударна вълна от жалби не е имало. По думите му това най-вероятно се дължи на засилените проверки в страната и предупрежденията на органите.  70 сигнали за нарушения по празници получи КЗП. Основните сигнали за нарушения са за отказ на търговците да уважат рекламация. Част от получените жалби са имали консултативен характер за непотребни подаръци или за рекламация на дефектна стока.

Относно дефектните стоки, които е имало по обектите, Маргаритов обясни, че рекламацията е едно от основните потребителски права и е много ясно и подробно разписано като отговорност на този, който трябва да извърши ремонта.

„Отговорността се носи от търговеца, продал стоката на потребителя, т.е опитите да бъдат насочени потребителите към други лица и органи, е некоректна търговска практиката“, припомни Маргаритов. По думите му потребителите трябва да знаят, че във всеки търговски обект от дадена верига може да се предяви рекламацията. Търговецът е длъжен да го запише в регистър и в срок от 1 месец да уведоми потребителя за това как ще бъде предявена тази рекламация.
„Важно е да се подчертае, че всеки опит да се ограничи отговорността и да бъде препращан към трети лица, е нелоялна търговска практика и ако това не се случи, веднага да подадат сигнал към нас“, допълни Маргаритов.