В капиталовия списък са и учебни заведения

Според данните в Капиталовия списък за обекти в перо „Образование“ ще се дадат през тази година прогнозно 91 983лв, като над 3 000лв. са от други източници, останалите 88 0000 са собствени средства. За подобряване на енергийната ефективност в СУ „Никола Велчев“ са предвидени 5 243лв., за сградата на ОУ „Авкснентий Велешки“ – 3 640лв. , за радиатори в ДГ „Зорница“ – 83 100лв.