Въженият град нает

Днес в Общината се проведе търг  за отдаване под наем на ”Въжения град”, намиращ се в южната част на УПИ І, кв. 206 по плана на гр. Самоков в Туристическата градина. Според тръжната обява става въпрос за обект с обща дължина на 2-те линии/ниво І и ниво ІІ/-232,00 линейни метра, с предназначение „Детско увеселително съоръжение-въжена линия”. Днес се яви единствен кандидат за обекта – „Митков Естейт” ЕООДь обектът бе нает при първоначално обявената месечна наемна цена от 116 лв. без ДДС за срок от три години. Наемателят се задължава да осигури безопасното ползване на съоръжението чрез осигуряване на лични предпазни средства за ползвателите – каски, протектори, осигурителни въжета и други.