Второстепенните разпоредители и техните пари

 

Днес се проведе обсъждане на проектобюджета. В него взеха участие членовете на бюджетната комисия, председателят на ОбС Силвия Стойчева и шефовете на ведомствата, които се водят второстепенни разпоредители с общинските пари. Сред тях са двата Дома за стари хора – Самоков и Ковачевци, Домашният социален патронаж, Музеят, който от миналата година е второстепенен разпоредител,  общинските предприятия „Маркетинг в туризма и туристически дейности“, „Спортни имоти и прояви“, Общинско лесничейство и Общинското строително предприятие. Стана ясна прогнозата за приходи и разходи, както и че увеличението на минималната работна заплата от януари тази година се изразява в завишение на разходната част. Предвидените пари за разходи за спортни имоти и прояви надвишават прихода значително, но тази дейност се подпомага от Общината. В Общинско лесничейство са заложили приход от 1,5 млн. лв. за годината. Към разходната част се предвижда изготвяне на нови лесоустройствени планове за новопридобитите общински гори в землищата на Боровец и Радуил, за закупуване на високопроходими автомобили, както и оръжие, за да се повиши охраната на горите. В зависимост от изпълнението на приходната част на бюджета на лесничейството ще се мисли и за назначаване на допълнителни бройки за охрана на горите.

От Дома за стари хора в Самоков казаха, че тази година ще успеят по проект да санират старата сграда. Имат заделени средства за съфинансиране.

Общинското строително предприятие ще работи с нова структура, в него са ангажирани по дейностите 92-ма. Към предприятието се включват строителните работници, контролиращите програмите за временна заетост, звеното по ремонт и поддръжка на уличното осветление, озеленителите и др.