ВТОРИ ФОРУМ ЗА КРИТИЧЕСКИ МОНИТОРИНГ НА КУЛТУРНИТЕ ПОЛИТИКИ В БЪЛГАРИЯ

ТЕМА „ПРЕГЛЕД НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ“

18: 00 – 18:10 Проф. Александър Кьосев. „За целите на движението и постигнатото досега“
18:10 – 18:30 Проф. Нели Огнянова, „Медийното законодателство: поглед напред“
18:30 – 18:50 Адв. Маргарита Гигова „Преглед на законодателните инициативи в областта на културата на 44-то Народно събрание“
18:50 – 19:10 Д-р Нели Стоева, “Необходим ли е Закон за сценичните изкуства в България?“
19:10 – 19:30 Д-р Даниела Симеонова „Дисонантното културно наследство“
19:30 – 19:50 Адв. Александра Стеркова „Директор на културен институт – професионалист или чиновник?“
19:50 – 20:30 ОБЩА ДИСКУСИЯ

Организатор ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ „РЕФОРМИ В КУЛТУРАТА“ в партньорство с Център за култура и дебат „Червената къща“.
СОФИЯ, 16 ОКТОМВРИ, ЧЕРВЕНАТА КЪЩА, ул. „Любен Каравелов“ 15.
Начало: 18:00