Всяка каруца с винетка. Каруцарят – със светлоотразителна жилетка  

 

На днешното си заседание Общински съвет взе решение да промени част от Наредбата за обществения ред и опазване на общинските имоти. Решението се взе след внесена докладна на кмета на Самоков Владимир Георгиев. Промяната касае каруците, които в документите на местните овластени са наречени ППС, т.е. “пътно превозно средство с животинска тяга”. Явно на властниците “каруца” им звучи недостатъчно интелигентно и не е по техния висок ранг и стил. Друга тема е, че няма как да не впечатли фактът, че Общината е решила да бръкне в джоба на самоковци и да им вземе поредната десетачка.

Според нововъведението пътни превозни средства с животинска тяга ще се допускат за движение по пътищата, отворени за обществено ползване на територията на община Самоков, след като бъдат регистрирани. Каруците ще се регистрират в Общината в Самоков или кметство по настоящ адрес или местоживеене на собственика.

Регистрацията ще се извършва след подадено заявление по образец от собственика на каруцата до кмета на общината, или на селския кмет. Към заявлението трябва да има приложено копие от ветеринарен паспорт на добитъка. За регистрацията на ППС с животинска тяга и за промените по нея се събира такса в размер на 10 лева. Кметът на общината или определено от него длъжностно лице или селският кмет ще разглеждат заявлението и при наличие на всички необходими изисквания, в двуседмичен срок от приемането му, ще вписват данните на собственика в специален регистър по образец.

На собственика на регистрираното ППС /пътно превозно средство/ с животинска тяга ще се издава регистрационен талон  и регистрационна табела, номерата на които съответстват на номера от регистъра.

Според изискването регистрационната табела ще се поставя отзад в средата на каруцата, а височината на цифрите и буквите трябва да е не по-малко от 15 см. Според вчерашното решение каруцата трябва да има два жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а през нощта и при намалена видимост – отзад в ляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите трябва да се разполагат симетрично от двете страни на превозното средство.

Ново е и че каруцарят, наречен в решението “водач на ППС с животинска тяга”, трябва да бъде със светлоотразителна жилетка, както и това, че конете трябва да са оборудвани с престилки за животинските отпадъци.

Водачът на ППС с животинска тяга е длъжен да носи регистрационния талон по време на движение. Каруците – “ППС с животинска тяга” може да се движат по платното за движение на пътищата, отворени за обществено ползване, само ако се управляват от пълнолетно лице или лице от 16 до 18 години с пълнолетен придружител.

 

Десислава Стоянова