Военните отговориха за поделенията и стола

Министерството на отбраната върна отговор на искането на Община Самоков за предоставяне за стопанисване на поделенията, гарнизонния стол и ДНА – съобщиха за читателите на сайта „Самоков инфо“ от общинска аднистрация.

За пореден път през март 2017, Общината депозира искане за предоставяне на държавни имоти, под юрисдикцията на Министерство на отбраната за стопанисването им. По отношение на искането за двете поделения в отговора на Министерството се казва, че собствеността им не може да бъде предоставена, тъй като те са включени в списъка с имоти с отпаднала необходимост за Министерство на отбраната и за тях предстои да бъде обявена тръжна процедура.

За Гарнизонния стол, който се намира във военните блокове срещу ПГ „Константин Фотинов“ е направено геодезическо заснемане и предстои да се съставят актове за държавна собственост. По тази причина Министерството не може да извършва разпоредителни сделки на този етап.

По отношение сградата на бившия Дом на армията от военното ведомство уведомяват, че сградата е под юрисдикцията на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело”, поради което Министреството не може да изразява становище за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост. А именно тази сграда се намира в идеалния център на града и освен, че е в неугледен външен вид, но и залите в нея не се използват оптимално. Има много добър салон и сцена, както и множество репетиционни зали, които могат да бъдат използвани от училищни групи и читалищни състави.

Както е известон, за горното поделение е обявявен търг през миналата година, но кандидати не се явиха.