Водопровод в Алино

Съветниците гласуваха отпускане на средства за основен ремонт на част от водопровод с дължина 380 м. от водомерна шахта до ревизионна шахта в местността Иванов рид на село Алино. Парите са 39 800 лв.

Съветници и администрация припомнят, че водопроводът в село Алино е изграден през 1950 година с азбестоциментови тръби, които вследствие на силно пресечения терен и дългогодишната употреба са силно амортизирани и аварират ежедневно.