Взеха решение за крепостта „Св. Спас“ в Белчин

Във връзка с изпълнение на Решение 22.07.2011 г. на Министерски съвет, съветниците от Самоков на сесията си през септември зеха решение, с което се даде съгласие Община Самоков да приеме безвъзмездно за управление за срок от 10 години Археологическа недвижима културна ценност:  Антична крепост в м.”Св.Спас” и обслужващи сгради в местността „Човекови ниви”.

Припомняме, че през месец септември 2011г. бе спечелен проект за реставрация, консервация и експониране на античната римска крепост Цари мали град на хълма „Свети Спас“ над село Белчин. Проектът бе на стойност 5 милиона 292 хиляди лева.Средствата се отпускат по схема „ Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции „ на Оперативната програма „ Регионално развитие“.