Вецове ли точат язовирите? – питат министър Димов и шефове на ВиК дружествата

Преди дни менестър Нено Димов свика координационен съвет заради водните режими в България и наболелия проблем в Перник. Днес по национална телевизя в сутрешния й блок отговори на въпроси, едни от които бе дали ВЕЦ-овете източват язовирите. Министърът сподели, че е необходимо да се ограничи ползването на питейна вода за промишлени нужди.

Снимки още от месец октомври показват, че язовир „Бели Искър“ също е с намален обем. Все още никой не от местното ВиК не е казал официално какви са причините, има ли ВЕЦ-ове около реките в Самоковско, които да създават рискове и предпоставки за воден режим и в района на Самоков – коментира се в града.

 

Министърът на околната среда и водите Нено Димов на 29-ти ноември свика извънреден Координационен съвет по водите във връзка с ограничаването на водоползването от язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с под 50% наличен обем. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Към края на ноември със запълняемост под 50% са язовирите „Дяково“, „Асеновец“ и „Ястребино“. Затова на срещата бяха поканени представители на общините Сливен, Антоново, Бобов дол и Дупница. Присъстваха представители на отговорните министерства – МРРБ, МВР, МЕ, МЗ, МЗХГ, МВР, МИ, МТИТС, както и директорите на Басейновите дирекции – Западнобеломорски, Източнобеломорски и Черноморски район.

„Гарантирането на питейно-битовите нужди на населението за нас е приоритет“, заяви министър Нено Димов пред участниците в съвета. Според него ограничаването на водовземането от язовири не може да реши дългосрочно проблема, затова усилията трябва да бъдат насочени към намаляване на загубите на вода и подобряване на общественото водоснабдяване.

От Басейновите дирекции посочиха, че трите проблемни язовира не са единствените източници за водоснабдяване на обслужваните селища.  Те подкрепиха мерките на МОСВ за ограничаване на водоподаването за промишлени нужди от трите язовира.

 

На съвета беше решено при установяване на наличен обем под 50% на язовирите, използвани за питейно водоснабдяване или друго приоритетно водовземане като напояване, МОСВ да предприема мерки за ограничаване на потреблението за други цели – промишленост и енергетика и др.

Координационният съвет възложи на Басейновите дирекции да отправят предписания към ВиК операторите да актуализират списъците със стопанисваните от тях водоизточници и да приведат разрешителните в съответствие с изискванията на Закона за водите.

Тези указания трябва да бъдат дадени от МРРБ и общините, които съвместно да предложат програма за намаляване на течовете и загубите във водопреносните мрежи, така че природният ресурс да бъде ефективно използван.

сн. язовир „Бели Искър“ от м. октомври 2019г.