Веселбите в Самоков и акустичния терор – още по темата

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ……

 

Така започва един пропаганден и оправдателен за изразходване на нашите (на данъкоплатците) средства от общинския бюджет материал, включен в една доволно шарена дипляна, издание на общинската администрация. В нея на първо място е записано, че с грижа за спокойствието и сигурността на целокупното самоковско гражданство, включително и на българите от ж.к. “Възраждане”, общинската администрация забранила:

“ – използването на озвучителни системи и всякакъв неестествен шум, извън допустимите граници по всяко време на денонощието.

– провеждането на свадбени, семейни и други частни събирания на места – общинска собственост като тротоари, площадки, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други територии  …  без разрешение от кмета на Община Самоков;

– ползване на обществени терени не по предназначение за поставяне на палатки, монтиране на съоръжения ….”;

На  нарушителите било предвидено да се налага глоба от 500 до 1000 лв.

Рано след обяд на 9 май, противно на всички прокламирани в дипляната забрани, пред блок 11 във „Възраждане“ улицата се прегражда, застила се с два огромни червени килима, инсталира се мощна уредба със съответните звукови агрегати за акустичен терор в комплект с водещ и се опъват няколко шатри, подслонили пищна трапеза.

След 17.30h започна някакво мероприятие за демонстриране на странен манталитет, просперитет, величие, недосегаемост,

позициониране над закона

и нормалните обществени правила от страна на  хора, недаващи пет пари за това, че не са само те в тази чисто жилищна зона, категорично и демонстративно нежелаещи да се съобразяват с общоприети обществени порядки.

Около час нещата вървяха по до болка познатия на жителите на първи квартал сценарий – акустичен терор, маанета, чалга, пожелания за виновниците за празненството, предизвикателни послания за живеещите наоколо нещастници, чрез които им се напомня че терора ще продължава  докато не се изселят от “Възраждане”.

Най-после на някои от иначе обичайно дремещите,  с приспани инстинкти и чувство за  човешко достойнство съкварталци  им писна и се решиха да се обърнат към полицията.

Два служебни автомобила се появиха, единия червен килим се прибра, улицата остана затворена, проведоха се някакви разговори между блюстителите на реда и нарушителите, двата автомобила заминаха и представлението продължи.

Какво се оказа? От проучването на оператор от 112  в самоковската полиция се разбра, че цялото това нарушение на поредица от забрани е основано на дадено разрешение от кмета на Общината с валидност до 19h. Да, но като се чух с кмета се оказа, че той е в отпуск и е извън страната!  Попитах дежурния в РПУ кой тогава е подписал това разрешение? Установи се, че  разрешение при дежурния няма, а нарушителите са показали на полицаите “на терен” молба за разрешение с входящ номер от деловодството на Общината.  И толкова …

Едва след повторното идване на полицейска кола след 19.30 започна опразване на уличното платно от реквизита и забавляващите започнаха да се разотиват.

Предвид на това, че описаното по-горе е пореден рецидив и с основание може да се предполага, че длъжностни лица  в случая не са си изпълнявали както би трябвало задълженията,  се налага в местните средства за масово осведомяване кметът на общината и началникът на РПУ – Самоков да ни пояснят съответно:

– кой от Общината е резолирал с положително становище молбата на нарушителите или е издал противоречащо на забраните разрешение, ако да с какво е наказан и ще продължи ли да работи там; на нарушителите наложена ли е глоба и в какъв размер е?

– как е  възможно за служителите от управлението молба за разрешение и разрешение да означават едно и също нещо?

Ще проумеят ли най-после политическият елит в Самоков, органите за общинско самоуправление, структурите за сигурност и поддържане на обществения ред, че във “Възраждане” и Първи квартал тече процес на прочистване от българи чрез различни форми на тероризиране?  Дали пък няма да се окаже, че това е отдавнашна  договореност с тяхно величество гласопродавачите.

 

Бойчо Стамболийски