ВАС потвърди решението на Административен съд София област, че кметът на Самоков Владимир Георгиев е избран законосъобразно

Върховния административен съд потвърди решението на Административен съд София област, че кметът на Самоков Владимир Георгиев е избран законосъобразно и без нарушения на изборния процес.

Решението е по повод внесена жалба преди два месеца от Валентин Милушев в Административен съд София област, срещу Общинска избирателна комисия Самоков, в която посочва, че има основания за касиране на изборите, поради сгрешени протоколи и невалидни бюлетини. Административният съд е назначил експертна комисия от пет члена, одобрени от жалбоподателя. Комисията е извършила ръчно преброяване на невалидните бюлетини, преглед на протоколите и изборните книжа и излязла със становище, че няма констатирани нарушения. Административният съд на база направените експертизи се произнесе в полза на решението на Общинска избирателна комисия, което на база изборните резултати обявява за спечелил кметската надпревара на местни избори 2019 Владимир Георгиев. Решението на административен съд бе обжалвано пред Върховен административен съд, който се произнесе, че потвърждава решението на Административен съд София област, респективно на ОИК Самоков за избор на кмет и е п рисъдил Валентин Милушев да заплати на Владимир Георгиев сумата 1 800 лв., представляваща направени за касационните инстанции разходи за адвокатско възнаграждение. Решението на Върховен административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.