Бюджетът на дневен ред

На 12 януари в Заседателната зала в Общината се проведе обсъждане на общинския бюджет.

37 344 538 лв. е макрорамката на бюджет 2018. 1 968 014 са планираните собствени приходи в т.ч. 3 702 000 лв. от имуществени и други данъци. Предвижда се за образование да бъдат заделени 13 136 621 лв.

По време на обсъждането бяха изказани мнения на самоковци. Кметът на село Драгушиново настоя да се даде възможност на селските кметове при разпределение на публичните финанси. Други настояха да се предвидят средства за подобряване условията за живот в селата, както и за възстановяване праговете на река Искър, за опазване на Лаго и Ридо, да се направи приют за животни и др.

В кметът Владимир Георгиев заяви, че са готови проектът за пречиствателна станция на Продановци, Райово и Широки дол и идейният проект за пречиствателна за Говедарци, Маджаре, Мала църква и Бели Искър. Ще се разчита на пари от Програми на Европейския съюз. Местни настояват да се подобри и водопреносната мрежа в селата, където тръбите са етернитови и носят рискове за здравето на хората. По време на обсъждането общинска администрация заяви, че е изготвен проект за рекултивация на старото депо.

Администрацията обеща по време на обсъжданията на проектобюджета в Постоянните комисии към Общински съвет да се предоставят справки за цената на кв. метър благоустрена тротоарна площ по ремонтиращата се улица „Отец Паисий”, защото според сигнали на самоковци разходите са доста големи. В отговор на друг въпрос кметът подчерта, че благоустройствени дейности в гробищния парк на Ридо ще се предприемат след доизграждането на подпорната стена.

Бюджетът и Програмата ще бъдат утвърдени на първата за годината сесия на Общински съвет, която ще се проведе на 26 януари, петък. Ще бъдат приети и годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, както и годишният план за приватизация.

От днес започна подготовка за сесията от Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт. Утре ще се съберат съветниците от ПК по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика и по устройство на територията и екология. На 17 януари е заседанието на ПК по здравеопазване и социални дейности, в четвъртък – по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи и по законност, обществен ред и общинска собственост. На 19 януари ще изготви проектопредложенията си Постоянната комисия по бюджет и финанси.

Според проектобюджета за повишаване на енергийната ефективност на сградите на Общината, РУП и ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” ще са необходими 4.1 млн. лв., за реконструкция на пътя за Драгушиново и Злокучане – 1.8 млн. лв., за реконструкция на пътя за Белчин – 1.5 млн. лв., за благоустрояване към зона „Ларго” – ул. „Македония” – 1.4 млн. лв., за реконструкция на пътя за Доспей – 890 хил. лв., за реконструкция на ул. „Преспа” и тротоара в кв. „Самоково” – 468 хил. лв., за физкултурен салон в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – 357 хил. лв., за подмяна на тротоарите на ул. „Отец Паисий” – 305 хил. лв., за бул. „България” – асфалтова настилка на тротоари и „джобове” за паркиране – 304 хил. лв., за закупуване на булдозер за новото депо – 300 хил. лв., за асфалтова настилка на тротоари на ул. „Подридна” – 265 хил. лв., за Дом за стари хора – ремонт на покрива и саниране на фасада – 260 хил. лв., за благоустройствени дребномащабни мерки в селата – 250 хил. лв., планира се основен ремонт на пътя за Рельово и Алино за 244 хил. лв., пресметнато е, че Спортна и гимнастическа площадка в ПГ „Константин Фотинов” ще струва 205 хил. лв., за канализация на ул. „Преспа” са нужни 203 хил. лв., Спортна и гимнастическа площадка в ОУ „Христо Максимов” по сметките на администрацията ще излезе 201 хил. лв., Спортна площадка в ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” – 200 хил. лв., Спортна площадка в НУ „Станислав Доспевски” – 200 хил. лв., велоалеи в Туристическата градина, покрай ул. „Софийско шосе”, река Искър, ул. „Преспа” и в Боровец – 200 хил. лв., подмяна на водопровод на ул. „Преспа” – 191 хил. лв., реконструкция на ул. „Христо Смирненски” /от ул. „Мусала” до ул. „Цар Борис ІІІ”/ и ул. „Връх Мусала” с тротоарите – 188 хил. лв., за Детска градина „Зорница” – ремонт на покрива – 170 хил. лв., основен ремонт на улици – 168 хил. лв., основен ремонт на пътя за Горни и Долни Окол – 160 хил. лв., за ул. „Отец Паисий” – цялостна асфалтова настилка – 153 хил. лв., за изграждане на Пътека на здравето /ІІ етап/ на Ридо – 150 хил. лв., за доизграждане на уличното осветление в Самоков – 135 хил. лв., за ул. „Търговска” – подмяна на тротоара с „унипавета” – 128 хил. лв., за лагоустрояване на междублокови пространства в „Самоково” и „Възраждане” – 100 хил. лв., реконструкция на ул. „Христо Ботев” и тротоара – 100 хил. лв., за закупуване на два хемодиализни апарата и операционна маса за „МБАЛ-Самоков” – 100 хил. лв., идеен проект за „Златния триъгълник” в Боровец – 100 хил. лв., велоалея по ул. „Христо Смирненски” и ул. „Връх Мусала” – 191 хил. лв., ул. „Подридна” – асфалтова настилка – 87 хил. лв., основен ремонт на улица в „Червената земя” – 80 хил. лв., камион-самосвал за зелени отпадъци за депото – 77 хил. лв., за благоустрояване на ул. „Рилска малина” /изход за Доспей/ – 65 хил. лв., за благоустрояване около сцената в Туристическата градина, монтаж на тента и доставка на пейки – 65 хил. лв., за изграждане на помощна сграда в Туристическата градина /мадан/ – 65 хил. лв., за изграждане на нова улица в кв. 206 – 61 хил. лв., за паметник на опълченците – 60 хил. лв., доизграждане на видеонаблюдението в Самоков – 60 хил. лв., изграждане на входно-изходното пространство откъм Ихтиман – 60 хил. лв., направа на прозирна ограда на помощното игрище на ст. „Искър” – 52 хил. лв., Доспевска къща – основен ремонт – 50 хил. лв., реконструкция и благоустрояване на фонтани в Боровец – 45 хил. лв., алеи в гробищен парк – 45 хил. лв., ул. „Търговска” – подмяна на тротоар и оформяне на „джоб” за паркиране – 40 хил. лв., доизграждане на автобусни спирки и стоянки за таксита в Боровец и Самоков – 40 хил. лв., система за управление „Синя зона” – 40 хил. лв., проектиране на етап от етнографски комплекс „Старият Самоков” – 40 хил. лв., благоустрояване на улица и направа на съоръжение в Горни Окол – 40 хил. лв., оборудване с фитнес уреди на „Арена Самоков” – 35 хил. лв., детска площадка в ДГ „Самоково” – 31 хил. лв., благоустрояване на ул. „Абаджийска” – 25 хил. лв., работен проект за реставрация на Шишманово кале – 24 хил. лв., проектиране на разширение на водосток на р. Гръчко дере при ул. „Проф. Васил Захариев” – 20 хил. лв., направа на паметник на проф. Васил Стоин – 16 хил. лв., проектиране и благоустройство на парк в Боровец – 16 хил. лв., проектиране на спортна площадка в СУ „Никола Велчев” – 12 хил. лв., проект за реставрация на къщата на Никола Образописов – 11 хил. лв., ефектно осветление и водна каскада „Козела” – 9 хил. лв.

В предишна публикация „Самоков инфо“ оповести данни от бюджета, свързани с културни прояви. Предстои да се чуят мненията на съветниците по всички пера в бюджета и за всички обекти от Списъка за капиталови разходи.