Бюджетът за 2020г. – 42 550 702 лв.

На сесията в четвъртък бе приет новият бюджет – той е в размер на 42 550 702 лв., включващи приходи за делегирани държавни дейности в размер на 21 024 232 лв., местни приходи – 20 205 273 лв. и дофинансиране на делегирани държавни дейности с местни приходи – 1 321 197 лв.

В предишна публикация сайтът „Самоков инфо“ съобщи цифри от новия бюджет.

По време на сесията от общинска администрация поясниха по пера какво се предвижда и какво е заложено като суми. Шехтанова припомни, че всички цифри са публикувани на страницата на Общината.

За водоснабдяване и канализация са предвидени 1 939 622лв.

За поддържане на уличната мрежа са предвидени 2 189 167лв. , още 2 324 729 ще отидат в дейности по БКС, плюс за чистота – 2 289 000лв., плюс за управление на отпадъците 1 305 487лв., за жилищно строителство и териториално устройство – 200 000лв.

За дейности в перо „Култура“ са предвидени 2 938 619лв. – за читалища, за общинското предприятие „Спортни имоти и прояви“, за Библиотеката, Музея, Младежкия дом и Цари Мали град.

За управление опазване на екологията са предвидени 40 000лв., за озеленяване – 227 666лв.

В капиталовите разходи с бюджетни средства ще се финансират дейности от поимения списък, сумата е 5 504 934лв.

С евросердства е предвидено изграждане на велоалея и ремонти на сгради и улици. Очакваните приходи от Еврофондове са 1 152 725лв.