Бургас ще приеме международен симпозиум по биомедицина

Бургас ще бъде първият град, който ще приеме мащабен Международен симпозиум по биоинформатика и биомедицина – BioInfoMed’ 2020 – съобщиха от пресцентъра на Община Бургас.

На 8-10 октомври в Конгресния център водещи учени от цял свят ще се съберат за първи път, за да представят най-съвременните изследвания и иновации в областите биомедицина, биоинформатика, компютърни технологии, обществено здравеопазване и качество на живота.

Интересът към първото издание на конференцията доведе до 94 научни доклади, които бяха подадени, като от тях са одобрени и допуснати за участие 75.

Авторите им са учени и изследователи от Мексико, Индия, Великобритания, Южна Африка, Франция, Австралия, САЩ, Белгия, Полша, Узбекистан, Македония и други страни. Сред тях се открояват изтъкнати учени от Boston University и Harvard Medical School, САЩ, от Technological Institute of Tijuana, Мексико и други престижни университети и научни институти.

Организатори на форума са Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство към БАН, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, Съюзът на учените в България и Община Бургас.

Сред водещите теми на форума ще бъдат анализи на данни в медицината и биологията, вземане на решения в медицината, изкуствен интелект в медицината и здравеопазването, биомедицинско моделиране и инженерство, биомембрани и биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство, изчислителна биология и биомолекулно моделиране.

Авторите на по-интересните и важни научни изследвания ще бъдат поканени да подадат статии в пълен текст за отпечатване в сборник от поредица на международното научно издателство „Springer“.