Брак за возилото на спортистите

Обявяват за брак автобуса на Спортното училище. За сетрата бяха провеждани множество търгове

 На предстоящата сесия на Общински съвет ще бъде гласувана докладна записка от кмета за бракуване на автобус „Сетра“ C215HD.  Към докладната вече има предложение за решение на Постоянната комисия по образование, с което се дава съгласие за бракуването заедно с рамата на возилото.

„Автобусът на спортистите от Самоков бе изоставен на произвола на съдбата с години, гниещ в двора на школото“ – коментираха от училището. „Автобусът преди шест години транспортираше стотици спортисти до белите писти в Боровец и до лагерите за подготовка на скиорите. От шест години насам не е в движение. Купен е през 2006 г. за 65 000 лв. Три пъти бе ремонтиран основно – за доста пари – по 24 бона всеки път. Част от разходите по ремонта пое училището, въпреки оскъдния си бюджет, другата част от парите даде Общината. През 2013 г. месец октомври училищният съвет на СУ „Никола Велчев“ с протокол го върна на Община Самоков. Проведени бяха няколко търга, но никой не иска старата вече “Сетра”.

„През 2014 г. на сесията си през месец декември по докладна на кмета на Самоков Владимир Георгиев Общинският съвет взе решение да се проведе повторен търг с явно наддаване за продажба на автобуса. Началната тръжна цена е била 19 515 лв. без ДДС, която е с 50% по-ниска от началната тръжна цена на първия търг. В самото решение съветниците са уточнили, че возилото е с двигател без номер, но с рег. № СО 14 22 АВ. Съдбата на училищния автобус прилича на тази на ски спорта като цяло в Самоков по това, че и той е останал само със старата си слава“ – отбелязват спортистите.