Близо 10 000лв. за рекламните брошури

Съветникът от ГЕРБ Ирена Гелова направи официално питане на вчерашната сесия към кмета на Самоков Владимир Георгиев. То бе свързано с изработката и стойността на рекламните брошури, които всеки данъкоплатец получи в пощенските си кутии заедно с информацията за дължимите годишни налози.

„Какъв е тиражът на отпечатаните рекламни материали от Общината? Каква е сумата, изплатена от общинския бюджет за тях и изпращането им? Коя фирма е изработила тези реклмни матерали? Провеждана ли е обществена поръчка? Не е ли излишно харченето на тези пари, след като и по друг начин може да се получи такава информация? Редно ли е плащането на данъци да се стимулира с провеждането на лотарии?“ – бяха въпросите в питането на Ирена Гелова.

В отговора си кметът на Самоков каза, че тиражът и за едната и за другата брошура е по 45 000 бройки, съответна на броя на данъчно задължените лица. Общата стойност на услугата е 9 900 лева. Изпълнител на поръчката е фирма „Крум Домишляров“. Градоначалникът каза още, че съгласно Закона за обществените поръчки за услуги и доставки до 30 000лв. възложителят не е длъжен да провежда конкурсни процедури и може да докаже разход само с паричен платежен документ.