Бели Искър ще посрещне гостите си за събора на 18 август с обновена фасада на кметството

Сградата в центъра на селото бе боядисана миналата седмица. Освен обновяването на административната сграда, в която се помещават кметството и читалището, в Бели Искър през тази година бе извършен и текущ ремонт на улици. Предстоят аварийно-възстановителни дейности по линия на “бедствия и аварии”, чрез които ще се отстраняват последици от наводнението през миналата година. Те включват възстановителни дейности по ул. „Черковна” и ул. „1-ва”, възстановяване и укрепване на водосток, канал и земен откос на футболното игрище и възстановяване на подпорната стена и каменната зидария на гробищния парк.