Без съветници в Експертния съвет по ТСУ проблеми

 „За прозрачност по време на Експертен съвет да има съветник“ – предложи съветник

С предложението и питането, свързано с Експертния съвет, започна сесията на Общински съвет в четвъртък. Кметът Владимир Георгиев в отговор заяви: „Експертният съвет е в оптимален вариант. Когато гражданите не са компетентни, да си наемат фирма, която да ги консултира по технически въпроси“. Съветниците продължават да настояват обаче кметът да отвори гише в Общината, за да улеснят гражданите.

„Има надоволство сред самоковци от дейността на отдел „ТСУ“ и от работата на Експертния съвет. Не смятате ли, за по-голяма прозрачност, че е необходимо на ротационен принцип  при провеждането на Експертен съвет, да присъства и по един общински съветник? Каква е Вашата оценка за тяхната работа? “

В отговор на питането, кметът Владимир Георгиев изреди членовете на Експертния съвет. Той уточни, че са назначени с негова заповед . Стана ясно, че председател на Експертния съвет е архитект Надежда Клинчева – Колева и основният състав е от инж. Перфанова – директор на Дрекция, Ангелина Вангелова – секретар на Общината, инж. Бодуров – началник отдел „Регулация“, арх. Касабова – старши експерт „Архитектура“, арх. Лазарова – старши експерт „Архитектура, градоустройство и инвестиционни проекти“, инж Ружина – главен експерт „Градоустройство“, инж. Лобутова – главен ексепрт ПУП, Марияна Христова – гл. спецалист „Архитектура“, Мария Симкийска – старши ескрет „Екология“, Елка Кашинова – главен експерт „Общински имоти“, инж. Котов, Занкова – главен експерт на РЗИ – София област, инж. Рогачев – началник на Пожарната, инж. Ласкин – началник Пожарна – Боровец, Ралца Рафаилова. При разглеждане на по-големи устройствени планове и проекти в заповзедта е предвиден и разширен състав на Съвета от още 10 чиновници от Общината.

„Съставът на Ексепртиния съвет е в оптимален вариант и няма персонални възражения от работата му, няма питания и възражения“ – заяви кметът и допълни, че няма нужда от съветници.

Зашкев заяви по повод отговора на кмета – „По повод подробните данни от кмета избягахме от темата по същество – защо г-н Георгиев, има недоволни гражани, защо с месеци чакат за строителни разрешения и проектирането е свързано с определени начини, бех казал „схеми“. Знаете ли за това, или не?“ – попитаха съветниците.

„ Много от хората, които си пускат преписките, не се обръщат към компетентни хора – фирми, които се занимават с това нещо и не познават Закона, за да знаят как да се окомплектоват преписките. Тогава ние сме задължени да връщаме преписката с указания какво трябва да се представи в Експертния съвет“ – отговори градоначалникът.

Предложението съветници в съства на Експертния съвет не бе прието от администрацията. След сесията съветниците коментираха, че е добре в Общината да се  отвори специално гише, на което да се обслужват самоковци, за да не им се налага да плащат на фирмите посредници, които ги консултират.