Атанас Скатов ще гостува на Самоков

В петък от 18 часа в Общината в залата на втория етаж ще започне среща с Атанас Скатов. “Преди 4 години се случиха интересни събития в моя живот и погледнах нагоре към върха на планината. От тогава гледам всяка свободна минута да я посветя на планината и най-​вече на върховете, които са много специално място за мен” – казва той.

Роден е в Сливен, средно образование завършва в Сливен, висше в Аграрен университет Пловдив, магистър по Растителна защита, следва докторат в Берлин, Германия. Работи е като научен сътрудник в България и Германия, като университетски преподавател в София и като мениджър и ръководител в частния сектор на България и Германия.

От 4 години се занимава активно със спорт – алпинизъм, катерене, колоездене, плуване, йога, бягане, ски, танци и др. Преди 2010 година не е имал контакт с планината. През 2012г. зае с моя с партньора си 1-​во място на 24-часов маратон по планинско колоездене и 3-​то място на купа Мургаш. За периода 2010 – 2012 е преминал 3 пъти трасето на Ком-​Емине, участва в многобройни състезания и мероприятия, свързани с планината и спорта като: 100 км планинско ходене за 24 часа; скоростно изкачване на 7-​те първенци на България; в XCO адвенчър къп участва през 2011, 2012 и 2013г като през 2012 зае 7-​мо място. През 2013 и 2014г. успя за по-​малко от 24 месеца да се изкача на първенците на Африка, Европа, Южна Америка, Азия, Австралия и Океания и Антарктида като веган, както и да достигне до 6900м. на връх Ленин в планината Памир. Също така се качи и на върхове в Алпите и почти няма наш български връх над 2000м, на който да е бил. “Моят успех с континенталните първенци е безпрецедент в българската спортна и алпийска история и няма българин, който е успял за по– малко от 24 месеца да изкачи 6 континентални първенци. В световен мащаб няма веган с подобно постижение, като станах и първият веган в света успял да изкачи Еверест, Карстенц, Винсън и другите първенци” – добавя още той.

На 1 октомври 2015г успя в 5.50 часа да стъпи на връх Манаслу, 8165м. Това бе и дебютната му експедиция от най-​новият проект за „Скоростно изкачване на 14-​те най-​високи върха на планетата над 8000 метра височина без консумация на храна от животински произход“.

“Когато съм в планината се чувствам балансиран, спокоен и изпълнен с много любов и щастие. Планината ми помага да открия много фини детайли от моя характер, както и да размишлявам върху живота и неговите закономерности. Имаме уникална планета, която е прекрасно място за съществуване на нашата човешка раса. За съжаление с глобализирането и индустриализацията все повече унищожаваме природата и най-​вече екосистемите. Всеки ден изчезват растителни и животински видове. Боли ме за тази планета и искам това, което аз виждам сега с очите си, мириша с носа си, чувствам с кожата си и дишам с дробовете си, да могат и нашите деца, внуци и правнуци да имат същият шанс и те да се насладят на красотата и вдъхновението на нашата природа. Просто нека всички се опитаме да живеем колкото може природосъобразно и се опитваме с елементарни неща да предпазваме нашата планета от замърсяване” – апелира алпинистът.

БИОГРАФИЯ

Обучение:

 • 03.02.2005: Присъждане на академична степен „ДОКТОР” на селскостопанските науки от Хумболдт Университет Берлин, Германия;
 • Тема на дисертацията: «Интегрирано производство на домати (Lycop­er­si­con escu­len­tum) в оранжерия при особено внимание към интегрираната и биологичната борба срещу оранжерийната белокрилка (Tri­aleu­rodes vapo­rar­i­o­rum Westwood)»
 • 10.2001 — 02. 2005: Докторант в Хумболдт Университет Берлин; Катедри: Градинарство и Растителна защита; Стипендиант на ДААД (DAAD) за целият период
 • Защита на дисертацията: Февруари2005;
 • 06.2001: Дипломиране като магистър от Аграрен Университет Пловдив, Професионална квалификация: “Инженер — Агроном по Растителна защита”; Отличен като Първенец на випуска по Растителна защита за2001г.
 • 10.1996 —05.2001: Следване в Аграрен Университет Пловдив, Факултет по растителна защита и агроекология; Специалност: “Растителна защита”;
 • 08.2000: ЦИФЕ — студент в лятните университетски седмици в Хораждовице (Чехия) и Гаутинг, Мюнхен (Германия) на тема: „Разширяване на Европейският съюз”, стипендиант;
 • 04.2000 — 09. 2000: ЕРАЗМУС /​СОКРАТ – студент в Хумболдт Университет Берлин, стипендия;
 • 05.1999 —09.1999: ТЕМПУС – студент в Хумболдт Университет Берлин, стипендия;
 • 06.1996: Диплома за завършено средно специално образование;
 • Професионална квалификация: „Електротехник високо напрежение”;
 • 09.1991 —06.1996: Средно образование в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри” Сливен, Специалност: Електрообзавеждане на промишлени предприятия с усилено изучаване на немски език;

Професионален опит:

 • от03.2011 до 09.2011 Ръководител плануване в ЛИГНУМ Холдинг Берлин, Германия. Фирмата произвежда дървен материал от подбрани дървесни видове.
 • от01.2009 — до 03.2011: Изпълнителен директор на Бургоскомерс ЕООД, гр. Бургас. Водеща фирма в областта на външното озеленяване и ландшафтния дизайн;
 • 10.2008 —01.2009: Асистент по Ентомология, катедра Растителна защита, Агрономически факултет на Лесотехнически университет София;
 • 10.2005 —10.2007: Научен сътрудник I степен, секция “Ентомология” при НСРЗ, Институт за защита на растенията Костинброд;
 • 03.2006−12.2006: Научен сътрудник по проект в Института по интегрирана растителна защита към Федерална служба за биологични изследвания в селското и горското стопанство Клайнмахноу,ФР Германия;
 • 04.2005−09.2005: Съветник във фирма „Фитогарант” Сливен; Отдел: Биологична растителна защита
 • 10.2001 —02.2005: Докторант в Хумболт Университет Берлин по дисциплините: Ентомология и оранжерийно зеленчукопроизводство;
 • 2001 –2004: Земеделски производител;
 • 06.2000 —08.2000: Специализирана практика и стаж в опитната станция към Хумболдт Университет Берлин;
 • 1994 —2001: Съветник във фирма „Фитогарант”- Сливен;

Чужди езици:

 • Немски: много добре писмено и говоримо (1991−2001: изучаван предмет по време на средно и висше образование;
 • Юли2002 – Сертификат за немски езиков изпит за право на следване в университет към „Хумболд Университет“ Берлин,DSH);
 • Английски: добре (1987−1995: изучаван предмет по време на основно и средно образование;2005 – 2006: Сертификати отБАН);
 • Руски: добре (1986 —1993: изучаван предмет по време на основно и средно образование);

Обществено — политическа активност:

 • 15.07.2007 —05.08.2007– Участие в Турския Летен Университет в Истанбул на тема: „Взаимоотношенията между ЕС и Турция”, организиран от Йедитепе Университет и ЦИФЕ, Ница; (Сертификат)
 • 30.11.2003 –05.12.2003 – Участие на семинар в Грайнау (Германия) на тема: „Селското стопанство в Европа и селските райони“, организиран от ЦИФЕ, Ница; Сертификат)
 • 28.04.2003 –03.05.2003 – Участие на семинар в Марли ле Роа (Париж, Франция) на тема: “Конвента за бъдещето на Европа“, организиран от ЦИФЕ, Ница; (Сертификат)
 • 05.2002 –10.2004: Член на Съюза на източноевропейски експерти в Берлин (Джое Платформ Берлин) и на Управителния съвет на Българо-​немското студентско дружество „Хъшове“ към Техническия Университет Берлин
 • 10.2001 –11.2003: Участник в семинарите на ЩУБЕ– Център за чуждестранни студенти в Берлин и Бранденбург;
 • 09.1984 —12.1995: Танцьор в представителния детско-​юношески ансамбъл за народни песни и танци „Тракийче” Сливен;

Участие в проекти:

 • 2006:6-​та Рамкова конвенция на Европейския съюз — Cen­ter of excel­lence for research and knowledge-​transfer in plant pro­tec­tion. Координатор – д-​р О. Караджова;
 • 2005: “Насекоми от разред Homoptera и Thysanoptera като неприятели и преносители на вируси по зеленчуковите и украсните растения и тютюна”. Министерство на земеделието и горите; Координатор — д-​р О. Караджова;
 • 2002:САПАРД програма на Европейския съюз: Създаване на овощна градина край гр. Сливен; Координатор — д-​р Атанас Димитров (Скатов);
 • 2000:ЕРАЗМУС/​СОКРАТ – студент в Хумболдт Университет Берлин; Координатор – д-​р В. Харизанова;
 • 1999:ТЕМПУС – студент в Хумболдт Университет Берлин;
 • ТЕМПУС ДЖЕТ:747115. Координатор – д-​р Кр. Михов;

Изследователска и практическа дейност:

 • Морфология, биоекология и борба на оранжерийни неприятели по културните растения: