Арх. Клинчева: Няма да нарушаваме Ридо като лесопарк

Пред медиите арх. Клинчева заяви, че Общината има проект за Ридо, но няма да се нарушава лесопарка му. Проектът е по програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия „Паркоустройство и благоустрояване на парк „Ридо“ – I-ви етап. 

“Целта на проекта е да превърне крайградският лесопарк в завършен композиционен вид, без да нарушава основното предназначение на лесопарка и прилежащите зони, като осигурява условия за отдих в природосъобразна среда” – каза още   Клинчева.

Предвижда се възстановяване на главните артерии на алейната мрежа на лесопарка, създаване на пътека на здравето, както  и изграждане на нови второстепенни алеи, оформяне на нови паркинг места, подмяна на парковите настилки, изграждане на зоните за отдих и детските игрови зони в съответствие с възрастовите групи на посетителите.
Общината ще кандидатства и с проект за изграждане на спортно-туристически атракции, които също ще бъдат в парк Ридо. Това са стена за катерене с четири повърхности с различна сложност и оформление и байк парк, който ще задоволи екстремните туристи.

Проектът предвижда ново парково обзавеждане – пейки, дървени маси и столчета, шезлонги, кошчета за отпадъци, табели (указателни и информационни), трасировъчни маркери, беседки, навеси, къщички за птици, указатели за посока на вятъра, декоративни чешми. Проектира се нова екстремна писта за велосипеди, както и възстановяване на ски пистите.
Съществуващият стадион ще се реконструира. В района на стадиона се проектира и алея на здравето. Тя е допълнение на съществуващата подобна алея. По протежение на дължината, в различни отсечки, чрез указателни знаци ще се дава информация за здравословния режим. Ще бъде маркиран маршрут за леко, средно и тежко натоварване. В близост до съществуващия стадион и бивш склад за ски се предвижда изграждане на байк-парк. На това място съществува подобна зона, оформена от колоездачите.

С идейния проект се дава предложение за облагородяване и обезопасяване на трасето за екстремно колоездене. Предвиждат се изкуствени възвишения, за да се създаде умишлено труднопроходим терен. С допълнителните съоръжения – вълнообразни конструкции от дърво и метал, целенасочено ще се затруднява надлъжната ос на алеята. Байк паркът в бъдеще има възможност да бъде разширен и във височинен план, ако се възстанови съществуващия лифт на Боричо.

Общината определя като приоритетен  обект реставрацията, консервацията и експонирането на археологически комплекс Шишманово кале. За него има съгласуване с Министерство на културата, включва реставрация и консервация на 2 църкви и административна сграда и част от крепостната стена. Предвижда се изграждане на посетителски център и съответната техническа инфраструктура, но се изчаква подходяща програма, за да кандидатстват за финансирането му. Освен реставрационните дейности по историческите артефакти, там се предвижда да бъде обособен посетителски център, паркинг, осигуряване на достъпна среда за посетители, включително и на лица с увреждания, както и реализиране на екопътеки, свързващи калето с други исторически местности около града.

“Обектът има изключително голяма археологическа и историческа стойност. Шишманово кале е унищожен от турците в края на 14 век и представлява античен и средновековен град, епископски център, наричан „старият Самоков“, намиращ се на 3 км южно от днешния град, в подножието на Доспейската планина. На хълма е поставен кръст, символ на българската вяра. 
Мястото е почитано от населението като полесражение на последната битка на цар Иван Шишман с турците и като гроб на цар Иван Шишман. Разкопките започват от средата на юли 2004 г. Според досега установеното от обследваните 50 декара, комплекса заема малко повече от половината (25-30 дка), от които за 3 години проучвания са разкопани около 10%. Градът се е състоял от подградие, същински град ограден с крепостни стени и цитадела. Открити са участъци от крепостните стени, една порта, в близост до нея – две сгради и две раннохристиянски базилики от 5-6 век, на двата срещуположни хълма” –      припомнят от общинска администрация.

По ОП „Региони в растеж“ ще се представят проекти за енергийна ефективност за обществените сгради на Общинска администрация, сградата на РУП – Самоков, на ОУ „Авксентий Велешки“.

През  тази година ще започне и реализацията на проекта за оформяне и възстановяване на крайречната градска зона покрай река Искър, който обхваща територията между втория мост и Арена Самоков и предвижда изграждане на парк с множество атракции и кътове за отдих и рекреация. 
 
В Туристическата градина администрацията иска да се направи фитнес на открито и сцена за концерти.