Администрацията представи новия бюджет

На сесията в края на месеца ще го докладва и пред съветниците

В края на миналата седмица се проведе обществено обсъждане на новия бюджет на Общината. Зам.- кметът Сия Шехтанова представи параметрите на проекта за финансова рамка на общината за 2019г. по пера в приходната и разходната част.

Бюджетът за тази година на Община Самоков възлиза на 46 998 265 лв., от които държавната субсидия е 18 935 251 лв, собствените приходи – 20 632 042 лв. и средства по европейски проекти 7 430 972 лв. Средствата, които са приходи от Републиканския бюджет са основно за обезпечаване на делегирани от държавата дейности, като най-сериозно увеличение, спрямо миналата година има в сектора на образованието 1 550 022 или 13,4%. Тези средства основно ще обезпечат покриване на увеличението на минималната работна заплата в сектора.

Собствените приходи на общината педставляват 52% от общия размер на бюджета. От местни данъци се предвижда приходите да бъдат в размер на 3 850 000 лв, заложено е увеличение, спрямо предходната година с около 150 хил. лв. основно при туристическия данък, данък на МПС и данък за възмездно придобиване на имущество.

Прогнозните приходи от управление на собствеността са в размер на 8 376 000 лв. Около половин милион лева е предвиденият резерв.

Капиталовата програма за 2019г. бе представена от инж. Радослав Павлин. През тази година голяма част от обектите са преходни, т.е. започнати от миналата година. В сферата на образованието се предвиждат спортни площадки и благоустрояване на дворове на четири училища – Гимназията, „Христо Максимов“, „Станислав Доспевски“ и „Авксентий Велешки“.

Предвижда се и оформянето на входно-изходното пространство на града за Ихтиман и входното пространство към с. Доспей.

Бюджета на събитийния календар представи зам. -кметът Люба Кленова. 283 865 лв. са предвидени за обезпечаване на над 50 събития, които ще се проведат през годината – фестивали, както и включени нови събития с тенденция да станат традиционни – Шъркелови дни в Поповяне, Сватбата на Яворов в Бели Искър, „С песните на Кремена Станчева“ в Ковачевци.

Поименния списък на капиталовата програма включва само обектите предвидени за основен ремонт, отделно са заложени средства за изграждане на водопроводи и за асфалтиране, които са посочени като обща цифра. След представянето на проекта бе дадена думата на гражданите.

Основните предложения, които постъпиха бяха от собственици на къщи за гости и потенциални инвеститори от с. Говедарци. Предложенията им бяха свързани с инфраструктурата на селото, с благоустройствените дейности – да се оправят двете градинки, да се направят беседки и барбекю кътове в гората, да се изгради екопътека и да се регулира къмпингуването, за да се осъществява контрол по отношение на опазването на околната среда.

Изказвания по бюджета направиха кметовете на Говедарци, Драгушиново и Доспей.