Адвокати сезират съветниците за асансьора в Партийния дом, напомнят че има етажна собственост

Emilia-KonstantinovaОт няколко дена адвокатите, които имат кантори на партера на бившия Партиен дом в Самоков са  притеснени. Една сутрин, идвайки на работа, видели пред кабинетите си строителен работник, който оглеждал около вратите им и мерел с ролка насам-натам.

“Казаха ни, че от Общината ще слагат тук асансьор – във входа към Библиотеката и Галерията, точно пред нашите офиси. Така не се прави. Тук всичко е частна собственост“– коментират адвокатите и клиентите им.

“Тук обща част е само помещението, в което чистачката си държи метлата и кофата, всичко останало е частно. Всеки юрист знае как се процедира в подобни случаи – трябва да има ПУП за изменение и ние да бъдем уведомени и запознати с промяната. Тук има режим на етежна собственост” – заявиха адвокатите, които имат кантори в Партийния дом.

“Тук не е мястото на асансьора – пред вратите на канторите на адвокатите. Виждала съм и другаде панорамни асансьори, всички се поставят отвън. Има десет по-подходящи места за този асансьор” – коментира Наталия Иванова.

“Това е сграда в режим на етежна собственост. На практика Общината на първия етаж има само едно помещение – това е кантората на адв. Ицов, което той ползва под наем. Всички останали сме частни собственици и те нямат право тук да правят каквото и да било, без да има решение на етажна собственост, а такова няма. Ако се прави реконструкция, дори един проект, ако се прави, трябва да бъде от името на етажната собственост, не може да е само от името на Общината, тя тук не е едноличен собственик, ние не сме й наематели, ние сме собственици. Това е все едно да идем и да си направим асансьор в двора на кмета или в хола му, без да го питаме. Това може ли да се случи? Това е частна собственост. Счетоводните кантори са под наем на реститути, които също са собственици. Кафенето и аптекта също са собственици. На пърия етаж има само един офис от 16 квадрата, който е на общината. Как може да се опитват да сложат пред вратата ми асансьор, как ще влизам аз в офиса си?Общите части се ползват така, както са решили съсобствениците в етажната собстевност, защото те са на всички съсобственици, те не са нечий конкретни и никой няма право да се разполага с тях на своя глава” – заяви адв. Емилия Константинова.

На питането ни какво ще предприемат адвокатите, засегнати от намерението на Общината, тя поясни: “Тъй като принципал на общинската собственост по принцип е Общинският съвет, ще сезираме съветниците и ще изясним за какво става въпрос. Вече сме имали досега един повод и сме им изяснявали, че тук има етажна собственост не могат да си правят каквото си искат без нашето съгласие. Не може да намираме тук служители, които нещо си фантазират. Доколкото разбрах те са гласували само да кандидатстват по проекта и нямат технически проект за този асансьор. Но това не може да се прави само от Общината, това трябва да стане само с нашето съгласие” – категорично е мнението на адв. Емилия Константинова.

 

Както писа сайтът „Самоков инфо“ преди дни, Общината и Музеят кандидатстваха с проекта за изграждане на съоръжение – асансьор в сградата на бившия Партиен дом. Общината спечели проекта, с който кандидатства за финансиране пред Агенция за хората с увреждания за осигуряване на достъпна среда в обществени сгради.

Проектът е на стойност 64 000 лв., в тази сума се включва доставката и монтажът на подемна платформа и прозрачна конструкция.  През месец март на сесията си, Общински съвет взе решение и бе добавена позиция в бюджета за „Изработка, доставка и монтаж на вертикален хидравличен подемник“ на стойност 14 000 лв. в  „Придобиване на друго оборудване, машини, съоръжения“.

Целта е да се осигури достъпна среда за хората с увреждания до Градската художествена галерия, до Библиотеката и до Детския й отдел.

Общински съвет разреши съфинансирането да е в размер  14 000 лв. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета по следния начин: 7 000 лв. за сметка на намаляване на плана съответно от „Разходи за външни услуги“ и  7 000 лв. за сметка от «Резерв за непредвидени разходи», некласифицирани в другите функции“.

Товароподемността на асансьора е 400 килограма, ще има 3 спирки. Предстои сключаване на договор с Агенцията за хора с увреждания и избор на изпълнител на специализираното съоръжение.

Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 3 месеца – казват от Общината.