филология

Проф. дфн Амелия Личева беше избрана за декан на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“

На общо събрание, проведено на 17 ноември 2023 г., проф. дфн Амелия Личева беше избрана за декан на Факултета по славянски филологии на [...]