Архив за етикет: търг

Явно наддаване за гаражи до бившата Регистрационна

cropped-wallpaper-1266599

Съветниците приеха решение на сесията си през септември, с което се дават страт на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на съответните идеални части от следните общински недвижими имоти:  8 броя гаражи (всеки с площ от 21,75 кв.м.)  от ПИ с идентификатор № 65231.914.527 с площ от 318 кв.м., трайно предназначение на територията:

Предстоят търгове за имоти в Долни окол

IMG_1706[1]

На септемврийската си сесия съветниците взеха решения за имоти от землището на Долни окол. Според тях предстои да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с площ от 370 кв.м. по регулационен план на с.Долни окол. Първоначалното предложение на съвеветниците бе за начална тръжна цена 5 550 лв. или 

Обява

cropped-wallpaper-1266599

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: На 25.09.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ. Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.09.2020г. Депозит са участие

Ще има търг за зъболекарски кабинети

1506454-3-surgery

На сесията си през юли съветниците взеха решение за провеждане на търгове за наемане на лекарски каинети в сградата на поликлиниката. По предложение на съветника д-р Димитър Панев ще бъде уточнено в документацията, че кабинетите ще се дават за дентални медицнски услуги, ако не се явявят кандидати, ще има възможност да ги наемат друг вид

Тръгват процедури за аптека в Говедарци

Lekarstva_fit-gallery_slider

Кметицата на село Говерадци  Лорита Божкова е входирала писмо в общинска администрация с искане за процедура за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на Читалището в селото. На сесията през юли ОбС-Самоков упълномощи кмета да проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години общинско с площ 47,00

Предстоят търгове за продажба на имоти в Бели Искър, Райово и Самоков

article-bills-hero

По решение на съветниците от юлската сесия ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с площ от 397 кв.м. по кадастралната карта на с.Бели Искър във връзка с молбаот Александър Христосков. Началната цена е 6 000 лв., 15,11 лв./кв.м. без ДДС. Тръжната документация се закупува от деловодството на Община

Продават имот в Драгушиново

Businessman Doing Financial Calculations

ОБЯВА На 24.07.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с

Обява за търг

article-bills-hero

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: На 10.07.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот: ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ при начална тръжна цена

Имот до пътя за Боровец на търг

article-bills-hero

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: На 26.06.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000