Архив за етикет: търг

Ще има търг за бившата мандра в Шипочане

article-bills-hero

Съветниците взеха решение на сесията си по докладна записка относно постъпило в Общинска администрация заявление от Ралица Костадинова, с искане за наемане на общинска сграда – бившата мандра в с.Шипочан. ОбС упълномощи кмета на Самоков и общинска администрация да проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години

Предстои търг за магазин на пазара

cropped-wallpaper-1266599

Съветниците взеха решение на сесисята си през октомври за провеждане на търг за отдаване под наем на общинско помещение. С решенеието е упълномощен кмета да проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.303.2.2 с площ 34,50 кв.м., в района на Общински

ОБЯВА

article-bills-hero

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: На 28.10.2020 г./сряда/ от  10,15  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следния общински имот: – Общ. помещение, с площ 47,00 кв.м., находящо се

Търг за магазин в Гуцал

cropped-wallpaper-1266599

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: На 28.10.2020 г./сряда/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следния общински имот: – Общинско помещение с площ 50,00 кв.м., находящо се

Обява за търг в Гуцал

94016196_3956526954387566_6492883197313941504_o

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: На 28.10.2020 г./сряда/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следния общински имот: – Общинска сграда-магазин и складово помещение с площ 71,00

Обява за търг

41_11607

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: На 27.10.2020 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 372/23.07.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 42 броя имоти, ниви с обща площ 77,934 дка, находящи се в землището

Предстои търг за една от къщичките на центъра

article-bills-hero

На сесията си през септември съветиците взеха решени за отдаване под наем на общинско помещение с площ 9,00 кв.м., в дървена къщичка, изградена през 2005 г. от Община Самоков на пешеходната зона на ул. „Македония” в централната част на Самоков. Бе съобщено, че досегашният наемател е напуснал обекта. ОбС упълномощи с решението си кмета и

Ще има търгове за имоти в Продановци и Ковачевци

article-bills-hero

На септемврийската сесия съветниците взеха решение да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба общински имот с площ 1414 кв.м. в Продановци,  при начална тръжна цена 3410 лв.  без ДДС. Сделката е освободена от ДДС съгласно чл.45 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност. Предстои да се обявят процедурите и по друго

Явно наддаване за гаражи до бившата Регистрационна

cropped-wallpaper-1266599

Съветниците приеха решение на сесията си през септември, с което се дават страт на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на съответните идеални части от следните общински недвижими имоти:  8 броя гаражи (всеки с площ от 21,75 кв.м.)  от ПИ с идентификатор № 65231.914.527 с площ от 318 кв.м., трайно предназначение на територията:

Предстоят търгове за имоти в Долни окол

IMG_1706[1]

На септемврийската си сесия съветниците взеха решения за имоти от землището на Долни окол. Според тях предстои да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с площ от 370 кв.м. по регулационен план на с.Долни окол. Първоначалното предложение на съвеветниците бе за начална тръжна цена 5 550 лв. или