Архив за етикет: търг

Обява за търг

община-самоков

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: На 31.12.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ,

Обява за търг

tyrg

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: На 02.12.2021 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1079/28.10.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2,020/185,610 ид.ч. (съгласно скици-проекти на проектен имот № 65231.913.4200

Търг за наем

община-самоков

На 02.12.2021 г. от 10.20 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение – самостоятелен обект с обща площ 22,20 м² с идентификатор: № 65231.906.301.2.6, находящо се в сграда с идентификатор № 65231.906.301.2 в района на Общински пазар – Самоков, актувано с Акт за частна общинска собственост АОС № 10 984/19.03.2012

Ще има търгове за имоти във вилна зона „Ярема“, Гуцал и Рельово

tyrg

Съветниците на сесията си в четвъртък взеха решение за продажба на УПИ във вилна зана „Ярема“. Ще се  се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с площ от 600 кв.м.,  при начална тръжна цена 23 400 лв. / 39 лв./кв.м. без ДДС. След оповестяване на обявата за търга от

Търг за обект в „Арена“

tyrg

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: На 03.11.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение с площ 9,00 м², находящо се на сутеренния етаж в общинска сграда с

Обява за търг

община-самоков

ОБЯВА за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем На 09.09.2021 г. от 09.45 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 65231.901.476.1.11 с площ 19,44 м², находящо се в гр. Самоков, ул. “Софийско шосе” № 15,

Предстои търг за имот в „Червената земя“

41_11607

На априлската си сесия съветниците взеха решение за продажба на поземлен имот в местността ”Червената земя”,  землище на село Драгушиново. Предстои провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот с площ от 938 кв.м., територия – урбанизирана, при начална тръжна цена 14 540 лв.  -15,50 лв./кв.м. без ДДС. Сделката е освободена

Обява за търг

cropped-wallpaper-1266599

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: На 25.05.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при

Ще има търг за 11 имота в Широки дол

Съветниците на априлската си сесия взеха решение за провеждане на тръжни процедури за даване под нааем на 11 имота от Широки дол. Решението за отдаване под наем на земеделски земи в землището на Широки дол бе по повод постъпило искане 15.01.2021г. от Станислав Лобутов. Ще бъде проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем

Търг за имотите при „Любчо Баръмов“

cropped-wallpaper-1266599

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.