Архив за етикет: търгове

Търгове за имоти в селата

obshtina

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: На 09.06.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти: Обект Начална цена 1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със

А 1 наема имот в Клисура без търг

article-bills-hero

Съветниците взеха решение по постъпило в Общинска администрация писмо от Андрей Борисов-директор в „Инфраструктура на мрежата и фиксирани услуги” към „А1 България” ЕАД, с искане за наемането на общински имот с площ 652,00 кв.м., находящ се в м. „Коричето”, землището на с. Клисура, за монтиране на телекомуникационни съоръжения и свързано с тях оборудване. Общински съвет

Търгове с явно наддаване за два общински имота

Businessman Doing Financial Calculations

Предстои обявяване на търг с явно наддаване за два общински имота, намиращи се южно от пешеходния мост на „Самоково“. Според решението на съветниците предстои да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, отреден за „обществено обслужване” в кв.397 при начална тръжна цена 16 590 лв., 71,50 лв./кв.м. без ДДС