структура

Ще има нова структура в Община Самоков. Очаква се чиновниците в ресор „Екология“ да работят по-добре от досегашните мандати, те ще са най-много – 12 души

На предстоящата сесия на Общински съвет ще се гласува нова структура на Община – Самоков. Предложението е да е със 154,5 щатни бройки. [...]