сдс

Румен Христов беше преизбран за председател на СДС с 497 гласа „за“ и 1 „въздържал се“.

Националната конференция прие следната ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХХV-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, като най-старата дясна, демократична [...]