Архив за етикет: обществено обсъждане

Обществено обсъждане на такси за битови отпадъци

article-bills-hero

Община Самоков уведомява гражданите, че общественото обсъждане на ПЛАН-СМЕТКАТА И РАЗМЕРА НА СТАВКИТЕ ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2021 ГОДИНА ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ, ще се проведе на 14.12.2020 г в сградата  на  Община Самоков  ет.5 от 17.00 часа.

Ще обсъждат новия общински дълг със самоковци

article-bills-hero

На 12 ноември от 17,00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Самоков на петия етаж в сградата на Общинска администрация ще се проведе публично обсъждане на проект за поемане на общински дълг от Община Самоков. Който прояви интерес, може да присъства на обсъждането. Предназначение на дълга – Прилагане на мерки за енергийна ефективност

НП „Рила“ кани на обсъждане идейния проект за рехабилитация на туристическите пътеки в Седемте езера

unnamed

Дирекция „Национален парк Рила“ подлага на широко обсъждане идейния проект за рехабилитация на туристическите пътеки в района на Седемте рилски езера Дирекция „Национален парк Рила“ стартира информационно-разяснителна кампания с обсъждане на мерките за намаляване на антропогенния натиск и степента на еутрофикация в циркуса на Седемте рилски езера, на територията на Национален парк „Рила“. Информационната среща

Проектират нов общински дълг от 4 642 680 лева, искат да купят поделенията

article-bills-hero

На 23 юли /четвъртък/ от 17.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Самоков на петия етаж в сградата на Общинска администрация ще се проведе публично обсъждане на проект за поемане на общински дълг от Община Самоков. Предназначение на дълга – придобиване на имоти – частна държавна собственост, представляващи терени на бившо поделение (казармен

Обществено обсъждане за данъците на открито

article-bills-hero

 О Б Я В А             Община Самоков уведомява гражданите, че общественото обсъждане на  проекта на НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ на територията на община Самоков, ще се проведе на 13.07.2020 г ПРЕД сградата на  община Самоков  от 17.30 часа.     Й. Велева н-к отдел “МДТ”