неофит рилски

1: 1 в големите секции в Самоков – в училищата „Христо Максимов“, „Авкс. Велешки“, „Петър Берон“ и „Неофит Рилски“

Кандидатът за кмет на БСП Владимир Георгиев печели в повечето големи секции и в селата, с изключение на Говедарци и Драгушиново. Друга тенденция [...]