Архив за етикет: наем

Имоти за спорт под наем

54754_600

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: На 10.05.2022 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: общински недвижими имоти, находящи се в двора на СУ “Никола Велчев” в сграда с идентификатор № 65231.908.20.2, блок №

Имоти под наем в Злокучане и Алино

tyrg

На ноемврийската си сесия съветниците взеха решение за провеждане на търг с явно наддаване за наемане на имоти в Злокучане. Общински съвет – Самоков възложи на кмета да организира и проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти, с площ от 39,768 дка. Единият е с площ от

Търг за наем

община-самоков

На 02.12.2021 г. от 10.20 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение – самостоятелен обект с обща площ 22,20 м² с идентификатор: № 65231.906.301.2.6, находящо се в сграда с идентификатор № 65231.906.301.2 в района на Общински пазар – Самоков, актувано с Акт за частна общинска собственост АОС № 10 984/19.03.2012

Анекс за БТК

cropped-wallpaper-1266599

Съветниците на сесията си през месец май взеха решения във връзка с постъпило в Общинска администрация искане от “Българска Телекомуникационна Компания” ЕАД за продължаване срока на  договор за наем от 01.06.2015г. Искането е свързано с ползването под наем общинско помещение с площ 12,00 м², на 9-ти етаж в сградата на МБАЛ-Самоков, както и на 18,00

Ще има търг за 11 имота в Широки дол

Съветниците на априлската си сесия взеха решение за провеждане на тръжни процедури за даване под нааем на 11 имота от Широки дол. Решението за отдаване под наем на земеделски земи в землището на Широки дол бе по повод постъпило искане 15.01.2021г. от Станислав Лобутов. Ще бъде проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем

Съветникът д-р Панев пита за „Лавка“ и будките й

article-bills-hero

Какви са плановете на Общината за управление на имотите, наети от „Лавка“, плаща ли се наем за будките – попита по време на сесията в четвъртък съветникът д-р Димитър Панев. В отговор кметът заяви, че съгласно решение на Общински съвет от 2013г. е проведена конкурсна процедура и е сключен договор през 2014г. с „Табак Маркет“ АД

Имоти под наем за роми

cropped-wallpaper-1266599

На сесията си през октомври съметниците взеха решение по докладна записка на администрацията, свързана с даване под наем на включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г., общински поземлени имоти за жилищни нужди, находящи се в кадастрални райони № 902 и № 904, по кадастралната карта на гр.Самоков, във връзка

Обява за търг

41_11607

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: На 27.10.2020 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 372/23.07.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 42 броя имоти, ниви с обща площ 77,934 дка, находящи се в землището

Ще има ли магазин за хранителни стоки в Гуцал? Съветникът д-р Д. Панев: Да няма наем, за да има магазин

100_5357

На сесията си в четвъртък съветниците гласуваха постъпило в общинска администрация писмо от Ангел Христов-кметски наместник на село Гуцал с искане за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на закритото училище „Васил Левски” за откриването на хранителен магазинн в селото. От четири – пет години в Гуцал няма магазин за хранителни стоки. Докарва се единствено

Продължиха договорите за наем на Туристическото дружество и на ПСС – Боровец

На сесията си през май месец съветниците взеха решение по докладна на кмета и постъпило в Общинска администрация-Самоков писмо от Иванка Стефанова-председател на Сдружение „Туристическо дружество Рилски турист”-Самоков, с искане за продължаване на срока на действие на изтеклия на 01.11.2019 г. договор за наемане на общински помещения. На основание решението ще се сключи договор за отдаване под наем