Архив за етикет: наем

Имоти под наем за роми

cropped-wallpaper-1266599

На сесията си през октомври съметниците взеха решение по докладна записка на администрацията, свързана с даване под наем на включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г., общински поземлени имоти за жилищни нужди, находящи се в кадастрални райони № 902 и № 904, по кадастралната карта на гр.Самоков, във връзка

Обява за търг

41_11607

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: На 27.10.2020 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 372/23.07.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 42 броя имоти, ниви с обща площ 77,934 дка, находящи се в землището

Ще има ли магазин за хранителни стоки в Гуцал? Съветникът д-р Д. Панев: Да няма наем, за да има магазин

100_5357

На сесията си в четвъртък съветниците гласуваха постъпило в общинска администрация писмо от Ангел Христов-кметски наместник на село Гуцал с искане за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на закритото училище „Васил Левски” за откриването на хранителен магазинн в селото. От четири – пет години в Гуцал няма магазин за хранителни стоки. Докарва се единствено

Продължиха договорите за наем на Туристическото дружество и на ПСС – Боровец

На сесията си през май месец съветниците взеха решение по докладна на кмета и постъпило в Общинска администрация-Самоков писмо от Иванка Стефанова-председател на Сдружение „Туристическо дружество Рилски турист”-Самоков, с искане за продължаване на срока на действие на изтеклия на 01.11.2019 г. договор за наемане на общински помещения. На основание решението ще се сключи договор за отдаване под наем

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

obshtina

О Б Я В Я В А: На 17.01.2020 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 990/22.06.2017 г.,  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 0,738/34,688 ид.ч. от поземлен имот № 15285.5.189, целият с площ 34,688 дка, пасище, АОС № 15 376/05.01.2017 г., находящ се в м.