Архив за етикет: министър

Министър Ананиев даде нови препоръки към кметовете

1506454-3-surgery

Министърът на здравеопазването изпрати препоръка до кметовете на общини, в качеството си на работодатели на медицински специалисти, работещи в детски ясли, детски градини и в здравни кабинети в училища, да им възложат да изпълняват работа в лечебни заведения на територията на съответната община. На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с

Министър Ананиев издаде заповед за забрана на събиране на повече от двама на обществени места

1506454-3-surgery

Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места Със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се допълва част I от Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., като се създава нова т. 9 със следния текст: „9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама