Архив за етикет: кадастър

Приеха кадастрални карти на Гуцал, Околите, Марица и Широки дол. Срокът за обжалване е 30-дневен

94016196_3956526954387566_6492883197313941504_o

На 26.06.2020 г. /петък/, в брой № 57 на Държавен вестник е обнародвано съобщение, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на селата Горни Окол, Гуцал, Долни Окол, Марица и Широки дол.  В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени