Архив за етикет: депо

Ще има 4 нови портиери в депото

cropped-wallpaper-1266599

На сесията си преди дни съветниците разрешиха на администрацията увеличение броя на щатния персонал в ОП „Регионален център за управление на отпадъците” – гр. Самоков. Пояснено беше, че това се прави с цел по- добра организация на работа на входа на депото и по- голяма ефективност на системата за управление на отпадъци на територията на

Рекултивират старато сметище за 1 997 355 лв.

250523543_4458145907599992_3061280436922780493_n

Започнаха биологична рекултивация на старото депо край Самоков – съобщиха от Общината. Вчера е започнала биологичната рекултивация на старото сметище. Направено е затревяването на вече рекултивирания терен. Договорът за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци е подписан през март месец 2020 г. Изпълнител е консорциум „Комунал

Костенец закри депото си

229002586_2899458963604005_503933107568042533_n

От Община Костенец днес обявиха, че са завършили проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на територията на община Костенец“ Дейностите са били по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на

Предложение за приемане на отпадъци в депото

139521208_3657504341029311_260934100323523883_n

Дни преди сесията, планирана за този четвъртък, която вероятно отново ще е закрита за широка аудитория, е проведено съвместно заседание на Постоянните комисии по „Бюджет и финанси“ и „Устройство на територията и екологията“ и ПК по ЗОРОС“.Проекторешението е предложено от следните съветници: Ангел Немов Евгения  Коцова Надка  Янакиева Дончо  Зашев Петър Георгиев Емил Кривошиев Христо

Отложиха регламента за изхвърляне на строителни отпадъци

20200625_184105

В четвъртък на сесията си съветниците от Самоков отложиха за следващата сесия гласуване на докладна на администрацията, какаеща изхвърлянето на строителни отпадъци.  По време на сесията съветникът от ГЕРБ Александър Кроснев предложи докладната да бъде отложена, за да бъде прецезирана. „Ограничението от 500 кг., визирано в докладната, не би задоволило нуждите на едно домакинство при

Рекултивация на старото сметище

116647063_3703488209665864_2644889294130092135_o

Вчера започна изпълнението на проект на Община Самоков – „Рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци“. За обекта присъстваха кметът на Самоков Владимир Георгиев, кметът на село Драгушиново Георги Хаджийски, представляващият изпълнителя – „Комунел Лайт” ДЗЗД Златко Марков,  ръководителят на обекта инж. Найден Ендаров и други от общинска администрация Строителните дейности трябва да приключат до