Архив за етикет: бюджет

Повече средства за общините заложи Министрество на финансите

article-bills-hero

Повече средства за общините са заложени в публикувания за обсъждане е Законопроектът за държавния бюджет за 2021 г. На 21 октомври Министерство на финансите публикува за обществено обсъждане Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2021 г. В резултат на целогодишната работа на Управителния съвет на НСОРБ и екипа на Сдружението с Министерство на

Отчетът за бюджета за миналата година – приет

article-bills-hero

На сесията си през септември съветниците приеха отчета на общинска администрация за изпълнението на бюджета за 2019г., както и на сметките за средства от ЕС и на общинския дълг през 2019г. С решение бе утвърден окончателния годишен план на бюджета за 2019 г., както следва: по прихода 43 893 372 лв., по разхода 43 893 372

Обществено обсъждане на отчета за бюджета, парите от ЕС и общинския дълг

article-bills-hero

ПОКАНА   ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2019 г.   ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната

Бюджетът за 2020г. – 42 550 702 лв.

20200213_085628

На сесията в четвъртък бе приет новият бюджет – той е в размер на 42 550 702 лв., включващи приходи за делегирани държавни дейности в размер на 21 024 232 лв., местни приходи – 20 205 273 лв. и дофинансиране на делегирани държавни дейности с местни приходи – 1 321 197 лв. В предишна публикация сайтът

Утре приемат бюджета

article-bills-hero

На сесията си, която ще се проведе утре, съветниците ще гласуват новия бюджет, чийто проект е подготвен от общинска администрация и е минал през всички постоянни комисии. Предлага се бюджетна рамка в размер на 42 551 002 лв. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 21 024 232, в т.ч.: обща субсидия за делегирани от държавата