Архив за етикет: бюджет

Пари за нова техника

Businessman Doing Financial Calculations

На ноемврийската си сесия съветниците от Самоков гласуваха единодушно за отпускане на средства за нова техника. Чрез решението се даде право за промени в бюджета на Община Самоков за 2021г . Новите намерения са за закупуване на ремарке за 12 000 лв., за лекотоварен автомобил 1+1” – 22 000 лв., товарен камион – 45 000 лв.,

Бюджетът за 2021г. е приет

article-bills-hero

На днешната си сесия съветниците приеха новия бюджет. Приходи –   53 587 754 лв. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 28 590 494, в т.ч.: обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 22 549 442 лв., собствени приходи 21 260 лв., собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 11 344 лв.,

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта на бюджет за 2021 г. на Община Самоков

article-bills-hero

Община Самоков на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Самоков  кани  жителите на общината, представители на бизнеса, НПО

Промени в бюджета за 2020г.

article-bills-hero

На сесията си през декември съветниците приеха решение за вътрешнокомпенсирани промени в бюджета за 2020г. Добавиха нови позиции в Списъка за капиталови разходи за 2020 г. за „Компютър-кметство село Ковачевци” за 821 лв. Добавена бе и позиция „Физкултурен салон към ОУ „Кирил и Методий”  – строителен надзор със сумата от 2 854 лв. Средствата се осигуряват

Повече средства за общините заложи Министрество на финансите

article-bills-hero

Повече средства за общините са заложени в публикувания за обсъждане е Законопроектът за държавния бюджет за 2021 г. На 21 октомври Министерство на финансите публикува за обществено обсъждане Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2021 г. В резултат на целогодишната работа на Управителния съвет на НСОРБ и екипа на Сдружението с Министерство на

Отчетът за бюджета за миналата година – приет

article-bills-hero

На сесията си през септември съветниците приеха отчета на общинска администрация за изпълнението на бюджета за 2019г., както и на сметките за средства от ЕС и на общинския дълг през 2019г. С решение бе утвърден окончателния годишен план на бюджета за 2019 г., както следва: по прихода 43 893 372 лв., по разхода 43 893 372

Обществено обсъждане на отчета за бюджета, парите от ЕС и общинския дълг

article-bills-hero

ПОКАНА   ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2019 г.   ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната

Бюджетът за 2020г. – 42 550 702 лв.

20200213_085628

На сесията в четвъртък бе приет новият бюджет – той е в размер на 42 550 702 лв., включващи приходи за делегирани държавни дейности в размер на 21 024 232 лв., местни приходи – 20 205 273 лв. и дофинансиране на делегирани държавни дейности с местни приходи – 1 321 197 лв. В предишна публикация сайтът

Утре приемат бюджета

article-bills-hero

На сесията си, която ще се проведе утре, съветниците ще гласуват новия бюджет, чийто проект е подготвен от общинска администрация и е минал през всички постоянни комисии. Предлага се бюджетна рамка в размер на 42 551 002 лв. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 21 024 232, в т.ч.: обща субсидия за делегирани от държавата