Боровец

Нов план за имот в Боровец

На сесията си през април съветниците взеха решение за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация [...]