Архив за етикет: белчин

Обява за търг

41_11607

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: На 27.10.2020 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 372/23.07.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 42 броя имоти, ниви с обща площ 77,934 дка, находящи се в землището

Водоеми за тритон в Белчинско

IMG-5fb3d82da1246addc7b26109f3b7668e-V

С решение на съветниците от месец юли бе даден ход за изграждане и последващо управление на водоеми в защитена зона „Верила“ в землището на село Белчин. Водоемите ще бъдат направени в имот общинска собственост с площ 26405кв.м. Инвестиционното намерение е с цел изграждане на водоеми за обитаване на южен гребенест тритон. Водоемите, ще бъдат до

Взеха решение за крепостта „Св. Спас“ в Белчин

41_11607

Във връзка с изпълнение на Решение 22.07.2011 г. на Министерски съвет, съветниците от Самоков на сесията си през септември зеха решение, с което се даде съгласие Община Самоков да приеме безвъзмездно за управление за срок от 10 години Археологическа недвижима културна ценност:  Антична крепост в м.”Св.Спас” и обслужващи сгради в местността „Човекови ниви”. Припомняме, че

Почина президентът на „Главболгарстрой“ Симеон Пешов

photo_verybig_192747

Почина президентът на „Главболгарстрой Холдинг“ АД и почетен председател на Камарата на строителите в България инж. Симеон Пешов, съобщиха от компанията. Инж. Пешов е роден на 29 март 1941 година. Завършва висше образование в Инженерно – строителния институт /ИСИ/ гр. София. Професионалният му път започва в Изчислителен център за строителството /по-късно Институт по строителна кибернетика/.

Ще строят вилни селища в Ковачевци и Белчин

78598271_2676448055744314_6476019545097109504_n

На сесията си през декември съветниците одобриха заявление на Радослав Желев за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот  в местност „Дървишко бърдо”, землище с.Ковачевци. Съветниците одобриха представеното задание и разрешиха изработването на проект за ПУП, като се извърши промяна предназначението на земята и се обособи поземлен