Архив за: Обяви

Обява за работа

obshtina

ОБЩИНА САМОКОВ, на основание Заповед № 01-2303/08.11.2018г. на Кмета на Община Самоков обявява конкурс за заемане на длъжността Директор на Общинско предприятие „Регионален център за управление на отпадъците” – Самоков при спазване разпоредбите на чл.89-97 от Кодекса на труда Изисквания към кандидатите: Да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с някоя от следните специалности: „Екология

График на заседанията на комисиите по земеделски земи

images

 О Б Я В А   Уведомявам всички членове на комисиите по чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и позването на земеделските земи и заинтересованите ползватели и земеделски стопани, че заседанията на комисиите за разглеждане и одобряване на постъпилите споразумения от ползватели на пасища, мери и ливади за землищата на територията на областна дирекция „Земеделие“

Литературна среща в „Сарафската къща“. Във възрожденска атмосфера Иван Димитров представя книгата си

Magic book with magic lights

Днес, 9 ноември (петък) 2018 г. от 17:30 часа в „Сарафската къща“ в Самоков ще се състои представяне на книгата на Иван Димитров ― „Силата на думите“ Авторът на кратките разкази в „Силата на думите“ е роден през 1983 г. Носител е на литературните награди „Яна Язова“, „Чудомир“ и „София: Поетики 2013“. „Иван Димитров успява

Театрален маратон Нощ на театрите

thumb

От 15 до 18 ноември 2018 г. ще се проведе традиционният Театрален маратон по време на Нощ на театрите в Дом на културата „Средец“. Програмата е разнообразна и включва спектакли за деца и възрастни Детските спектакли: 17 ноември (събота) от 11:00 ч. КРАСАВИЦАТА И ЗВЯРЪТ 17 ноември (събота) от 16:00 ч. ЧЕР ХАЙВЕР И ЛЕЩА

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

obshtina

  О Б Я В Я В А: На 16.11.2018 г./петък/ от 9,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общ. имот: Общ. помещение с площ 10,00 кв.м., находящо се сградата на Домашен социален патронаж и обществената

О  Б  Я  В  А за работа

hotel samokov

  „Самоков-Боровец”АД, к.к. Боровец, хотел „Самоков” търси да назначи икономист. Изисквания – икономическо образование и компютърна компетентност. Предимство – владеене на английски език.   Необходими документи: Заявление в свободен текст; Копие на диплома за завършено икономическо образование; Автобиография.   Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” в хотел „Самоков” или на е-mail: samokov_hotel@mail.bg.   Телефон

Поздравителен адрес

img_07221

  Уважаеми творци, писатели, общественици, На днешния ден, в който вниманието е към народните будители, се обръщам към вас с пожелание за здраве и успехи! Уважаеми писатели, книжовници, вие правите света по- разбираемо място, стремите се да приобщавате всеки към ценностите на демокрацията, хуманността и прогреса. Като предшествениците си от времето на Възраждането бъдете смели

Писателите от Самоков се срещат с колеги от страната в Деня на будителите

38442249_2090208597655793_8094711952099508224_o

В Деня на будителите Сдружение на писателите от Самоков кани свои колеги от България на творческа среща. Тя ще се проведе в Мадарова къща в Самоков от 16 часа и ще даде възможност за творческо обсъждане на актуални теми от обществения и литературен живот. Клубната литературна среща на писателите е организирана от председателя на Сдружението

Обява за работа

obshtina

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Община Самоков, Център за социална рехабилитация и интеграция гр.Самоков за заемане на длъжността: трудотерапевт   1 бр. Изисквания към кандидатите: завършено висше образование; да притежава диплом за завършено образование в професионално направление „Специална педагогика”, Педагогика”, художествено образование или други със социална или педагогическа насоченост отлично психическо здраве; отговорност и дисциплинираност; мотивация и

Обява за работа

obshtina

ОБЩИНА САМОКОВ обявява свободни работни места и набира кандидати за работа в Община Самоков, дирекция „Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм, общинска собственост” за заемане на следните длъжности: главен експерт 1 бр. и главен специалист-1бр. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 1.За заемане на длъжността главен експерт: -завършено висше образование, степен бакалавър с професионална област: техническа, хуманитарна или икономическа; -компютърна грамотност; 2.за заемане